test

Orientační online test poměru pozitivity
pro účastníky programů Žlutá sova a
Kurzu pozitivní psychologie


 
Tento test vám orientačně prozradí, jaký je poměr vašich pozitivních emocí vůči emocím negativním. Tato informace se vám bude hodit v další práci na sobě.
 
Je to jednoduché: Zhodnoťte svůj včerejší den (nebo posledních 24 hodin).
 
Jak moc, jak často jste zažíval/a dané emoce?
1. Zábava, pobavení, legrace
              
2. Zloba, podráždění, otrávenost
              
3. Ostuda, hanba, ponížení
              
4. Úžas, podivení, údiv
              
5. Pohrdání, opovržení, přezíravost
              
6. Znechucení, zhnusení, odpor
              
7. Rozpačitost, stud, ztrapnění
              
8. Vděčnost, ocenění, uznalost
              
9. Pocit viny, zavrženíhodnosti, špatné svědomí
              
10. Nenávist, nedůvěra, podezření
              
11. Naděje, optimismus, odvaha
              
12. Inspirace, povzbuzení, povznesenost
              
13. Zájem, zaujetí, zvědavost
              
14. Radost, štěstí, spokojenost
              
15. Láska, blízkost, důvěra
              
16. Hrdost, sebejistota, sebedůvěra
              
17. Smutek, útlum, neštěstí
              
18. Strach, vyděšení, obavy
              
19. Klid, pokoj, vyrovnanost
              
20. Stres, nervozita, přetížení
              

Pro probíhající výzkum prosím uveďte:
Jaký je váš převládající pocit z posledních 24 hodin? Cítím se:
             
(Podle B. Fredrickson, positiveratio(dot)com, 2015)